Згода на обробку персональних даних

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (далі - Закон) з метою ведення бази персональних даних, організації відвідування мною зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації та звітності даю Державному підприємству «Центр організаційно-технічного і інформаційного забезпечення управління зоною відчуження» (код ЄДРПОУ 38770852), який далі іменується – «Організатор», згоду на:

обробку Організатором моїх персональних даних з первинних та інших джерел у наступному обсязі: паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, біографічні дані, особисті відомості (вік, стать), розмір одягу, розмір взуття, громадянство, відомості про зареєстроване або фактичне місце проживання, номери телефонів, адреси електронної пошти, номери банківських рахунків, а також інші персональні дані, надані під час заповнення даної Заявки на відвідування, а також які містяться у документах, копії яких мною надані під час формування вказаної Заявки.

Під обробкою моїх персональних даних розуміється: збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача третім особам без одержання моєї окремої згоди та без повідомлення мене про це), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Цим також підтверджую та погоджуюся з тим, що мене повідомлено про включення моїх персональних даних до бази персональних даних Організатора з метою забезпечення її ефективної діяльності. Про мої права, визначені Законом, мені відомо.

Зобов'язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для оновлення моїх персональних даних.